Mistrzostwa Polski w Sprincie Klasa Cadet

Lista zawodników , którzy uzyskali kwalifikacje do Mistrzostw Polski w Sprincie.

PUCK 9-10 lipiec 2022

SERDECZNE GRATULACJE !!!!!!!!

1 Franciszek Rutkowski MKS „Dwójka” Warszawa
Katarzyna Matanowska
2 Piotr Cendrowski MKS „Dwójka” Warszawa
Maks Ambroziak
3 Zuzanna Ostrowska MKS „Dwójka” Warszawa
Alicja Łabanowska
4 Franciszek Massalski MKS „Dwójka” Warszawa
Stanisław Massalski
5 Oliwia Kuliś UKŻ Ostróda
Jowita Kuliś
6 Adam Rutkowski MKS „Dwójka” Warszawa
Wojciech Szaryński
7 Maciej Cesarz MKS „Dwójka” Warszawa
Antoni Chojnowski
8 Anastazja Pastuszka POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
Joanna Kłok
9 Zuzanna Zachłowska POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
Marcelina Konert
10 Zdzisław Bulik MKS „Dwójka” Warszawa
Aleksander Łabanowski

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 25 czerwiec 2022 roku na godzinę 16.00 (po ukończonych wyścigach)

Miejsce spotkania:

ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘZYCA
UL. KARTUSKA 27A, 83322 STĘŻYCA

 


Polska
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania.
2. Sprawozdania za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
4. Dyskusja i wolne wnioski.

Terminarz regat PP 2022 w Klasie CADET

Zapraszamy chętnych do składania propozycji organizacji regat Pucharu Polski w Klasie CADET na rok 2022.

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres marcinmarszalik.pskc@gmail.com do dnia 31.10.2021.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować tegorocznym gospodarzom za zorganizowanie wspaniałych imprez. Mamy również nadzieję, że będziecie z nami w kolejnych sezonach.

Do zobaczenia na wodzie!!!!

Mamy już pierwsze propozycje i czekamy na kolejne.

DATA MIEJSCE NAZWA RANGA
29.04-01.05.2022 ZALEW MIETKOWSKI Puchar Polski Południowo-Zachodniej
13-15.05.2022 OSTRÓDA Puchar UKŻ Ostróda Puchar EC
27-29.05.2022 PISZ PUCHAR PMOS
10-12.06.2022 SUWAŁKI Puchar Prezydenta Suwałk
24-26.06.2022 MYŚLIBÓRZ 51 Regaty im. Teligo Puchar EC
25-27.06.2022 STĘŻYCA Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego
06-08.07.2022 PUCK Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych MP
09-10.07.2022 PUCK Mistrzostwa Polski w Sprincie MPS
02-04.09.2022 PISZ Puchar Jeziora Roś
19-21.08.2022 WDZYDZE Puchar Gminy Kościerzyna
16-18.09.2022 KRYNICA MORSKA Mistrzostwa PSKC
01-02.10.2022 MIKOŁAJKI Puchar Młodzika w Klasie Cadet

Zawiadomienie o regatach MISTRZOSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET, KRYNICA MORSKA

Krynica Morska, 17 – 19.09.2021r.

 1. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet, Urząd Miasta Krynica Morska

 1. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Wiślanym, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Krynicy Morskiej

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 150 zł.

– należy je wpłacać przelewem na konto bankowe 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Wymagane dokumenty:

– badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 1. PROGRAM REGAT

17.09.2021r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

18.09.2021r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

19.09.2021r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.             – 15.00

 1. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet i Urząd Miasta Krynica Morska.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH W PISZU

„PUCHAR JEZIORA ROŚ” W KLASIE CADET

PISZ, 03-05.09.2021r.

I.ORGANIZATOR:

–  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

– Uczniowski Klub Żeglarski  Cadet w Piszu

 1. TERMIN

Termin: 03-05.09.2021r.

Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz

Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z  PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
 • Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu  1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
 • Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi:

Klasa Cadet – 150 złotych do dnia 01.09.2021r.  po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz  87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR

– aktualna licencja sportowa zawodnika  PZŻ

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym         zgodnym z numerem na żaglu

– ważny test Pływalności jachtu

– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
 • W dniu 03.09.2021r od godz. 09:00 – 10:30 w biurze regat
 • Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.
 1. PROGRAM REGAT

03.09.2021r/PIATEK/ – zgłoszenia od godziny 09:00-10:30

03.09.2021r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu  – 11:30

04.09.2021r.-/sobota/start do I wyścigu dnia  – 11:00

05.09.2021r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

 1. Nagrody:

Puchary  za miejsca 1- 3

Dyplomy dla wszystkich uczestników

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:

PMOS Pisz, UKŻ Cadet  Pisz

Ochrona Danych Osobowych oraz  Prawa do Wizerunku  :

Zgłaszając się do wyżej wymienionej Imprezy / zawodów , zawodnik oraz rodzic / opiekun prawny , wyraża zgodę na :

1.Bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania imprezy oraz we wszystkich materiałach dotyczących w/w imprezy.

 1. Wyrażam zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej oraz w publikacjach przygotowywanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

w zakresie:

-Imienia i nazwiska, fotografii ,  informacji o miejscowości zamieszkania , przynależności do danej grupy szkoleniowej lub nazwie zawodów/konkursów  w których dziecko brało udział, szczególnych osiągnięć uzyskanych na zajęciach/zawodach/konkursach. 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz,
 • dane będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu dokumentowania działalności z przeprowadzonych imprez, zajęć, konkursów oraz zawodów,
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 • organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych,
 • Wzięcie udziału mojego dziecka/podopiecznego w w/w imprezie, zajęciach, konkursie oraz zawodach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Załogi reprezentujące Polskę na Mistrzostwach Świata 2021, Riva, Włochy

boat number name
9902  Zuzanna Ostrowska
 Alicja Łabanowska
10074  Piotr Cendrowski
 Mikołaj Sołdan
9487  Julita Sitkowska
 Antoni Jasiukiewicz
9847  Franciszek Rutkowski
 Ryszard Ruban
10065  Maciej Cesarz
 Piotr Buch
9433  Jan Kopyra
 Patryk Bartnicki
9848  Zdzisław Bulik
 Aleksander Łabanowski
9255  Adam Rutkowski
 Aleksandra Gileta
10082 Krystian Krysiak
Zofia Sienkiewicz
10083 Anastazja Pastuszka
Zuzanna Zachłowska
9956 Amelia Leszczyńska
Łucja Falęcik
9959 Jakub Adamski
Natalia Pieńkowska

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Sprincie klasy Cadet 2021 Puck. Zakwalifikowane załogi.

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Sprincie klasy Cadet 2021 Puck

Zakwalifikowane załogi:

 1. POL 10074 Piotr Cendrowski Mikołaj Sołdan 2005 2008 M 1091/LZ 1364/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 2. POL 9847 Franciszek Rutkowski Ryszard Ruban 2005 2008 M 1923/LZ 834/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 3. POL 9902 Zuzanna Ostrowska Alicja Łabanowska 2005 2010 K 1944/LZ 1265/LZ MKS „Dwójka”
 4. POL 9803 Krystian Krysiak Kalina Stępień 2004 2008 M K 1844/LZ 1968/LZ POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
 5. POL 9735 Anastazja Pastuszka Joanna Kłok 2006 2008 K 1889/LZ 2377/LZ POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
 6. POL 960 Patryk Ulaczyk Maciej Dowbusz 2006 2009 M 1564/LZ 1694/LZ UKŻ „Lamelka” Kartuzy
 7. POL 9487 Julita Sitkowska Antoni Jasiukiewicz 2005 2009 K M 872/LZ 832/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 8. POL 9433 Jagoda Glinecka Tomasz Ruban 2005 2009 K 1903/LZ 837/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 9. POL 9848 Małgorzata Bulik Izabela Ośkiewicz 2004 2010 K 1319/LZ 868/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 10. POL 9488 Zdzisław Bulik Aleksander Łabanowski 2006 2008 M 1318/LZ 1450/LZ MKS „Dwójka” Warszawa

GRATULACJE !!!!!!