Odwołanie regat w Myśliborzu

Dzień dobry.
Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkuner w Myśliborzu z przykrością zawiadamia, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, o odwołaniu Międzynarodowych Regat o Puchar Burmistrza Myśliborza, które miały się odbyć w dniach 10 – 11.04.2021 r.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Mirosław Stefanowicz – Sekretarz

Puchar Polski 2020 Wyniki Końcowe

Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Generalna
1 Kurjańczyk Marcel 04 , Nowak Filip 08 UKZ LAMELKA
2 Kołakowski Krzysztof 03, Kuliś Bartosz 08 UKŻ OSTRÓDA
3 Piasecka Amelia 03, Hościłowicz Michalina 03 UKŻ Grot OSiR Suwałki
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Dziewczyn
1 Piasecka Amelia 03, Hościłowicz Michalina 03 UKŻ Grot OSiR Suwałki
2 Ostrowska Zuzanna 05, Labanowska Alicja 10 MKS DWÓJKA WARSZAWA
3 Walter Malwina 04, Łyczko Anna 04 ŻUKS STĘŻYCA
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Do Lat 14
1 Marszalik Weronika 06, Kostuch Pola 06 UKZ LAMELKA
2 Ulaczyk Patryk 06, Dowbusz Maciej 09 UKZ LAMELKA
3 Bulik Zdzisław 06, Łabanowski Aleksander 08 MKS DWÓJKA WARSZAWA
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Klubowa Generalna
lp Nazwa Klubu
1 UKZ LAMELKA
2 UKŻ OSTRÓDA
3 PMOS w PISZU
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Klubowa Dziewczyn
lp Nazwa Klubu
1 UKŻ Grot OSiR Suwałki
2 MKS DWÓJKA WARSZAWA
3 UKZ LAMELKA
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Klubowa Do 14 Lat
lp Nazwa Klubu
1 UKZ LAMELKA
2 MKS DWÓJKA WARSZAWA
3 MKŻ MIKOŁAJKI

ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 18-20.09.2020

Zawiadomienie o Regatach

„Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”

w klasie Cadet

Mistrzostwa Młodzików PSKC

 1. Miejsce i termin regat

Przystań Stary Folwark, adres: Stary Folwark 55 D

Klasa Cadet  : 18-20.09.2020r..

 1. Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach

Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017-2020 , przepisami klasowymi.

 1. Uczestnictwo

3.1  Uczestniczące w regatach: klasa  Cadet

3.2  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone

dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez

sportowych  i sportowo-rekreacyjnych.

 1. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu
  • Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24- ZGŁOŚ ZAŁOGĘ
  • Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w biurze regat w dniu 17.09.2020 r. od godz.  00  do 20.00
  • Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 • aktualne badania lekarskie
 • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem
 • klasowym zgodnym z numerem na żaglu
 • ważny test Pływalności jachtu
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o godzinie 11.25

 1. Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

 1. System rozgrywania regat

Wyścigi flotylli klasowych – wspólne wyścigi zawodników wszystkich kategorii wiekowych w poszczególnych klasach jachtów.

 1. System punktacji – ocena wyników
  • Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych

Żeglarstwa.

 • Rozegranych zostanie 8 wyścigów w klasie Cadet. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
 • Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.
 1. Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

 1. Trasa regat

W regatach wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w  regatach międzynarodowych.

 1. Wpisowe do regat

Klasa Cadet – 100  złotych do dnia 16.09.2020r., po tym terminie wpisowe podwyższone o 50 %

Płatne przelewem na konto bankowe:

Uczniowski Klub Żeglarski GROT

PKO BP : 03 1020 1332 0000 1302 0286 2076

 1. Program regat

17.09.2020r/czwartek/ – zgłoszenia 18.00 – 20.00

18.09.2020r./ piątek/  start do I wyścigu  – 11:30

19.09.2020r.-/sobota/ start do I wyścigu dnia  – 11:00

20.09.2020r.-/niedzielastart do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

 1. Nagrody

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

 • Ogólna
 • Dziewcząt
 • Do lat 14
 1. Noclegi i wyżywienie

Kluby załatwiają we własnym zakresie .

 1. Informacje dodatkowe

Paweł Cherubin : pawel.cherubin@gmail.com, tel. 791 555 742

       Janusz Wiszniewski Prezes UKŻ Grot: janusz.wiszniewski@onet.eu , tel. 502 018 672

Zawiadomienie o regatach MISTRZOSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET Krynica Morska, 11– 13.09.2020r.

I. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet, Urząd Miasta Krynica Morska

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Wiślanym, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Krynicy Morskiej

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach

Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,

Planuje się rozegranie 8 wyścigów

Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 100 zł.

– należy je wpłacać przelewem na konto bankowe 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Wymagane dokumenty:

– badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24 – ZGŁOŚ ZAŁOGĘ

IV. PROGRAM REGAT

11.09.2020r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

12.09.2020r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

13.097.2020r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.             – 15.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator

Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „PUCHAR JEZIORA ROŚ” W KLASIE CADET PISZ, 04-06.09.2020r.

I. ORGANIZATOR:

–  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

– Uczniowski Klub Żeglarski  Cadet w Piszu

– Starostwo Powiatowe w Piszu

II. TERMIN

Termin: 04-06.09.2020r.

Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz

Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z  PRŻ 2017-2020,przepisami klasowymi.
 • Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu  1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
 • Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.
 • Wpisowe do regat: wysokość wpisowego wynosi:

Klasa Cadet – 100 złotych do dnia 02.09.2020r.  po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz  87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR

– aktualna licencja sportowa zawodnika  PZŻ

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem  klasowym  zgodnym z numerem na żaglu

– ważny test Pływalności jachtu

– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w biurze regat
 • W dniu 03.09.2020r od godz. 17.00 – 20.00
 • Zgłoszenia online – .ZGŁOŚ ZAŁOGĘ
 • W dniu zgłoszenia do regat dostępna będzie Instrukcja Żeglugi, trasa będzie udostępniona na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

03.09.2020r/czwartek/ – zgłoszenia od godziny 17.00 – 20.00

04.09.2020r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu  – 11:30

05.09.2020r.-/sobota/start do I wyścigu dnia  – 11:00

06.09.2020r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:

PMOS Pisz, UKŻ Cadet  Pisz,

Starostwo Powiatowe w Piszu

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Klubu
w dniu 12 wrzesnia 2020 roku na godzinę 19.00 w pierwszym terminie i na godzinę 19.30 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w biurze regat w Krynicy Morskiej
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania
2. Sprawozdania za rok 2019
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań
4. Dyskusja i wolne wnioski

PUCHAR GMINY KOŚCIERZYNA REGATY PUCHARU POLSKI W KLASIE CADET O WSP. 1,00

PUCHAR GMINY KOŚCIERZYNA

REGATY PUCHARU POLSKI W KLASIE CADET O WSP. 1,00

WDZYDZE, 31.07-02.08.2020

 

ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH

I. ORGANIZATOR:

UKS Wodniacy Garczyn

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Jeziorach Wdzydzkich, a bazą regat będzie Centrum Usług Turystycznych Stolema 3, 83-406 Wdzydze (gmina Kościerzyna)

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 100,- zł.

– należy je wpłacać na Konto bankowe UKS Wodniacy Garczyn: 67  2030  0045  1110  0000  0231  1670

 • UWAGA: Kierując się względami bezpieczeństwa w dobie pandemii, prośba o zgłaszanie jak największej ilości załóg drogą elektroniczną. W razie braku zapisu elektronicznego i opłaty wpisowego przelewem wpisowe zostaje powiększone o 50 zł.
 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00 oraz w dniu 31.07.2020 w godzinach 8.00-10.00
 • Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

30.07.2020r      – zgłoszenia imienne od godziny 18.00 – 20.00

31.07.2020       – zgłoszenia imienne od godziny 8.00 – 10.00

-start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

01.08.2020       – start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

02.08.2020       – start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.          – 16.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator: UKS Wodniacy Garczyn, tel. 601 598 811,  email- ryszardwinnicki@o2.pl

REJESTRACJA ONLINE DO REGAT

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-gminy-koscierzyna-cadet-2020

W związku z wieloma pytaniami przedstawiam ostateczne zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet 07-10.07.2020

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W KLASIE CADET PUCK, 07 – 10.07.2022

I. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zatoce Puckiej, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Pucku

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 200 zł.

– należy je wpłacać w momencie zgłaszania zawodników do regat

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Pomiary odbędą się w dniu  07.07.2020  w godz. 14.00- 18.00
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 07.07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

07.07.2020r

– pomiary łodzi i osprzętu od godz. 14.00 – 18.00

– zgłoszenia imienne od godziny     18.00 – 20.00

08.07.2020  

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

09.07.2020 

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

10.07.2020

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.            – 16.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

                                                                               Organizator

                                                           Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet