PUCHAR GMINY KOŚCIERZYNA REGATY PUCHARU POLSKI W KLASIE CADET O WSP. 1,00

PUCHAR GMINY KOŚCIERZYNA

REGATY PUCHARU POLSKI W KLASIE CADET O WSP. 1,00

WDZYDZE, 31.07-02.08.2020

 

ZAWIADOMIENIE  O  REGATACH

I. ORGANIZATOR:

UKS Wodniacy Garczyn

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Jeziorach Wdzydzkich, a bazą regat będzie Centrum Usług Turystycznych Stolema 3, 83-406 Wdzydze (gmina Kościerzyna)

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 100,- zł.

– należy je wpłacać na Konto bankowe UKS Wodniacy Garczyn: 67  2030  0045  1110  0000  0231  1670

 • UWAGA: Kierując się względami bezpieczeństwa w dobie pandemii, prośba o zgłaszanie jak największej ilości załóg drogą elektroniczną. W razie braku zapisu elektronicznego i opłaty wpisowego przelewem wpisowe zostaje powiększone o 50 zł.
 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00 oraz w dniu 31.07.2020 w godzinach 8.00-10.00
 • Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

30.07.2020r      – zgłoszenia imienne od godziny 18.00 – 20.00

31.07.2020       – zgłoszenia imienne od godziny 8.00 – 10.00

-start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

01.08.2020       – start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

02.08.2020       – start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.          – 16.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator: UKS Wodniacy Garczyn, tel. 601 598 811,  email- ryszardwinnicki@o2.pl

REJESTRACJA ONLINE DO REGAT

https://www.upwind24.pl/regatta/puchar-gminy-koscierzyna-cadet-2020

W związku z wieloma pytaniami przedstawiam ostateczne zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet 07-10.07.2020

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W KLASIE CADET PUCK, 07 – 10.07.2022

I. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zatoce Puckiej, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Pucku

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 200 zł.

– należy je wpłacać w momencie zgłaszania zawodników do regat

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Pomiary odbędą się w dniu  07.07.2020  w godz. 14.00- 18.00
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 07.07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

07.07.2020r

– pomiary łodzi i osprzętu od godz. 14.00 – 18.00

– zgłoszenia imienne od godziny     18.00 – 20.00

08.07.2020  

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

09.07.2020 

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

10.07.2020

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.            – 16.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

                                                                               Organizator

                                                           Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet

 

 

Zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski w Sprincie w klasie Cadet

MISTRZOSTWA POLSKI KLASY CADET W SPRINCIE PUCK,

11–12.07.2020

I. ORGANIZATOR:

–  Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zatoce Puckiej, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Pucku

 

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  WORLD SAILING 2017-2020,przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Planuje się rozegranie 7 wyścigów.
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu 1 wyścigu
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi 50 zł, które  należy  wpłacać przy zgłaszaniu zawodników

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500,000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat jachtu

 • Pomiary odbędą się 10.07.2020r. w godz. 18.00 – 19.00.
 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 10..07.2020r od godz. 19.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi będzie opublikowana na oficjalnej na tablicy regat

IV. PROGRAM REGAT

10.07.2020    zgłoszenia w  godzinach                     19.00 – 20.00

11.07.2020   – start do pierwszego wyścigu regat       11:00

12.07.2020   – start do pierwszego wyścigu dnia         11.00

                    –  zakończenie regat                             14.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

Organizator

                                                                     Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

Zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet.  Puck, 07 – 10.07.2020r

Miejsce rozgrywania regat zatoka Pucka – port regat: Port Jachtowy w Pucku

I. ORGANIZATOR:

–  Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. TERMIN

– Termin: 07-10.07.2020r.

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  WORLD SAILING 2017-2020,przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 11 wyścigów dla Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 200 zł

– należy je wpłacać w momencie zgłaszania zawodników do regat

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Pomiary odbędą się  w dniu  07.07.2020  w godz. 14.00- 18.00
 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu   07.07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi, z załącznikiem –trasa regat dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.
 1. PROGRAM REGAT

07.07.2020r – pomiary łodzi i osprzętu od godz 14.00-18.00

-zgłoszenia imienne od godziny 18.00 – 20.00

08.07.2020   – uroczyste otwarcie regat – godz. 10:00

– start do pierwszego i kolejnych wyścigów – 11:00

09 i 10.07.2020  – start do kolejnych wyścigów – 11:00

10.07.2020   – uroczyste zakończenie regat o godz 16.00

 1. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

Organizator

Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet

Składka członkowska za rok 2020 – Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet.

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2020. Wpłaty należy dokonać na nowy numer rachunku bankowego w kwocie 50 zł od osoby do dnia 07.07.2020, po upływie tego terminu składka wynosi 80 zł.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę klubu.

Nowy numer rachunku bankowego Stowarzyszenia :
BNP PARIBAS nr 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Jednocześnie prosimy o wypełnienie nowej deklaracji członkowskiej Deklaracja członkowska 2020 i przesłanie jej na adres: Grzegorz.formela@gmail.com (oryginał należy przekazać na najbliższych regatach do zarządu).

UWAGA: Warunkiem wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski jest posiadanie opłaconej składki oraz dostarczenie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

PZŻ ponownie wydaje licencje na organizację regat!

Polski Związek Żeglarski odwiesił wydawanie licencji na organizację regat żeglarskich. Stosowną decyzję podjął Zarząd PZŻ i stanowi ona odpowiedź na zapisy nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie dopuszcza organizację regat żeglarskich bez udziału publiczności. Wnioski licencyjne PZŻ rozpatruje w trybie ekspresowym. 

 

Dla społeczności żeglarskiej najważniejszym zapisem rozporządzenia jest Rozdział 3 §6.10.2. Zapis ten mówi, że w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może brać udział nie więcej niż 150 uczestników, ale ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury do sportów wodnych. Można zatem organizować regaty z ilością uczestników większą niż 150 osób. Regaty muszą się jednak odbywać bez udziału publiczności. Rozporządzenie znosi także limit dwóch osób przebywających w tym samym czasie na pokładzie, można zatem żeglować w takiej liczbie osób, jaką dopuszcza karta bezpieczeństwa danego jachtu, zarówno w czasie prywatnych, indywidualnych rejsów, treningów, czarterów, szkoleń, jak i regat.

 

Rozporządzenie określa również zasady sanitarne, których trzeba dochować organizując regaty żeglarskie. Podmiot uprawniony do udostepnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć́ sportowych (w przypadku zajęć́ poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 1. a)  weryfikuje liczbę̨ osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 1. b)  dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 1. c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 1. d)  dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 1. e) zapewnia 15-minutowe odstępy miedzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć́ sportowych, wydarzeń́ sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są̨ obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Nie obowiązuje natomiast już nakaz zakrywania ust i nosa na terenie przystani jachtowej, jak i na jachcie.

 

– Bardzo się cieszę, że decydenci po raz kolejny wzięli pod uwagę szereg wniosków i wytycznych zasugerowanych przez Polski Związek Żeglarski. Bardzo dziękuję również żeglarskiej społeczności, która aktywnie lobbowała na rzecz wdrożenia racjonalnych i adekwatnych do rzeczywistości przepisów. W korespondencji z ministerstwem sportu określiliśmy zasady bezpieczeństwa przy organizacji regat, takie jak procedury zgłoszeniowe, procedury komunikacji między sędziami, zawodnikami, trenerami, zasady pobierania sprzętu, bezkontaktowe metody rozpatrywania protestów i wiele innych. Ministerstwo po raz kolejny wysoko oceniło nasze kompetencje, o czym świadczą zapisy rozporządzenia. W imieniu całej żeglarskiej społeczności dziękuję za zaufanie. Wracamy zatem na wodę i z niecierpliwością czekam na to, aż akweny w całej Polsce zapełnią się żaglami – mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.