ZAWIADOMIENIE O REGATACH Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkuner

50 Międzynarodowe Regaty im. Leonida Teligi

w klasie Optimist i Cadet

Puchar Cadeta Europy Środkowej (CECC PL)

Myślibórz 19 – 20.06.2021

 1. Termin

Regaty odbędą się w Myśliborzu w dniach 19 – 20.06.2021 r. na jeziorze myśliborskim. Przystań ul.Marcinkowskiego 5, 74 300 Myślibórz

 1. Przepisy

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2020 – 2021, oraz zgodnie z regulaminem PSKO i PSKC.

 1. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat w godzinach podanych w programie regat.

Wymagane dokumenty w klasie Cadet zgodnie z przepisami regatowymi PZŻ.

Wymagane dokumenty w klasie Optimist: Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności podpisane przez opiekuna i zawodnika.

 1. Instrukcja żeglugi

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat i na tablicy ogłoszeń.

 1. Punktacja

Przewiduje się rozegranie minimum 4 biegów, jednak ważność uznana będzie po rozegraniu jednego biegu.

 1. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Wodowanie pontonów i parking dla przyczep: przystań M.K.S. Szkuner.

 1. Miejsca postojowe

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez organizatora.

 1. Komunikacja radiowa

Jachty będące wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

 1. Nagrody

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

 1. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 1. Informacje i osoby kontaktowe

Prezes Krzysztof Iwanow tel. 501 773 522

koordynator Arkadiusz Wołoszyn tel. 508 265 659 e-mail jawoloszyn@poczta.onet.pl

 1. Program
18.06.2021 17.00 – 19.00 Przyjazd załóg/uczestników, rejestracja uczestników
  19:00 Kolacja
  20:00 Spotkanie trenerów
19.06.2021 08:00 Śniadanie
  08:00 – 09:30   Rejestracja uczestników
  09:30 Apel, uroczyste otwarcie regat
  10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  17:00 Obiad
  20:00 Kolacja
20.06.2021 08:00 Śniadanie
  10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  13:00 Sygnał do ostatniego wyścigu
  15:00 Obiad
  16:00 Apel, uroczyste zakończenie regat

Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się 19.06.2021 r. o godz. 9:30 przed biurem regat.

Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godzinie 11:00.

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenie nie może być podany później niż o godzinie 13:00.

 1. Koszty uczestnictwa

Opłata za udział w regatach wynosi 70 zł od zawodnika.

W przypadku zgłoszenia i dokonania wpłaty do dnia 1 czerwca 2021 roku opłata wynosi 50 zł od zawodnika. Rachunek bankowy M.K.S. Szkuner: GBS Myślibórz 98 8355 0009 0058 9824 2000 0001.

Zawiadomienie o Regatach Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego

Organizator: Gmina Stężyca

Stężyca 25-27.06.2021r.

Miejsce regat

Marina Stężyca

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2021 – 2024, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

 1. Klasy uczestniczące w regatach: Cadet
 2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1    Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w na platformie internetowej Upwind24.

Na terenie portu jachtowego w biurze regat

w dniu 25.06.2021r od godz. 09.00 do 10.30

Start do pierwszego wyścigu 11.30

 

Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

– aktualne badania lekarskie

– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym zgodnym z numerem na żaglu

-ważny test Pływalności jachtu

– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

2.2     Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o godzinie 11.25.

Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

System rozgrywania regat

Wyścigi floty

System punktacji – ocena wyników

Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi opublikowana będzie na Upwind24 .

Wpisowe do regat

Wpłata do dnia 22.06.2021r. – 150 złotych. Po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%.

Przelew na konto bankowe Żeglarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego:
20 2030 0045 1110 0000 0427 3080

:

 

PROGRAM REGAT

Dzień

 

Data

 

Godziny

 

 

 

Piątek

 

 

25.06.2021r.

 

9.00-10.30                    11:30

 

Rejestracja zgłoszeń,

 

Start do pierwszego wyścigu

 

Sobota

 

26.06.2021r.

 

10.30

 

Start do pierwszego wyścigu dnia
Niedziela

 

27.06.2021r.

 

10.30

15.00

 

Start do pierwszego wyścigu  dnia

Zakończenie  regat

 

 

– Jednego dnia może zostać rozegranych nie więcej niż pięć wyścigów.

– W dniu 27.06.2021r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.13:30.

 

TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

 

NAGRODY

 

Puchary i dyplomy za miejsca 1 – 3

w kategoriach:

 • Open
 • Dziewczęta
 • Do 14 lat

 

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

Noclegi i wyżywienie :

Kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

Organizator regat:

Marcin Kieliński 668694107

Rafał Kranciszewski 694889859

 

Regaty pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

UKŻ GROT Suwałki

OSiR w Suwałkach

Urząd Miejski w Suwałkach

 

Suwałki, 11-13.06.2021 r.

 

Zawiadomienie o Regatach

„Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”

w klasie Cadet

 

 1. Miejsce i termin regat:

Przystań: Stary Folwark, adres: Stary Folwark 55 D

Klasa: Cadet

Termin: 11-13.06.2021 r.

 1. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2021- 2024 , przepisami klasowymi.

 1. Uczestnictwo:
  • Uczestniczące w regatach: klasa Cadet
  • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
 2. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu:
  • Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24
  • Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w biurze regat w dniu 10.06.2021 r. od godz. 00  do 19.00
  • Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 • aktualne badania lekarskie
 • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
 • ważny test pływalności jachtu
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
  • Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 11.25
 1. Kategoria zawodów:

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

 

 1. System rozgrywania regat:

Wyścigi flotylli klasowych – wspólne wyścigi zawodników wszystkich kategorii wiekowych w poszczególnych klasach jachtów.

 1. System punktacji – ocena wyników:
  • Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
  • Rozegranych zostanie 8 wyścigów w klasie Cadet. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
  • Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.
 2. Instrukcja żeglugi:

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

 1. Trasa regat:

W regatach wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w  regatach międzynarodowych.

 1. Wpisowe do regat:

Klasa Cadet           – 150  złotych do dnia 09.06.2021 r., po tym terminie wpisowe podwyższone o 50 %

Płatne przelewem na konto bankowe:

Uczniowski Klub Żeglarski GROT

PKO BP : 03 1020 1332 0000 1302 0286 2076

 1. Program regat:

10.06.2021 r. /czwartek/ – zgłoszenia 18.00 – 20.00

11.06.2021 r. / piątek/  start do I wyścigu  – 11:30

12.06.2021 r. /sobota/ start do I wyścigu dnia  – 11:00

13.06.2021 r. /niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00, zakończenie regat – 15:00

 1. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

 • Ogólna
 • Dziewcząt
 • Do lat 14
 1. Noclegi i wyżywienie:

Kluby załatwiają we własnym zakresie .

 1. Informacje dodatkowe:

Janusz Wiszniewski Prezes UKŻ Grot: janusz.wiszniewski@onet.eu ukzgrot@gmail.com, tel. 502 018 672

 

 

 

Suwałki, dnia 20.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „PUCHAR PMOS” W KLASIE CADET PISZ, 28-30.05.2021R.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„PUCHAR PMOS” W KLASIE CADET
PISZ, 28-30.05.2021R.

I.ORGANIZATOR:
– Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
– Uczniowski Klub Żeglarski Cadet w Piszu

II. TERMIN
Termin: 28-30.05.2021r.
Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz
Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
• Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,
• Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
• Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.

• Wpisowe do regat:
– wysokość wpisowego wynosi:
Klasa Cadet – 150 złotych do dnia 25.05.2021r. po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz 87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

• Wymagane dokumenty:
– aktualne badanie lekarskie
– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR
– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
– ważny test Pływalności jachtu
– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

• Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
W dniu 28.05.2021r. w biurze regat od godz. 9:00-10:30

• Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.

IV. PROGRAM REGAT
28.05.2021r/piątek/ – zgłoszenia od godziny 09.00 – 10:30
28.05.2021r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu – 11:30
29.05.2021r.-/sobota/start do I wyścigu dnia – 11:00
30.05.2021r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00
– zakończenie regat – 15:00
Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:
PMOS Pisz, UKŻ Cadet Pisz,

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 15 maj 2021 roku na godzinę 19.00
Miejsce spotkania:

Hotel Panorama

3 Maja 21 14-100 Ostróda Poland

 


Polska
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania.
2. Sprawozdania za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
4. Dyskusja i wolne wnioski.

Zawiadomienie  o Regatach Puchar UKŻ Ostróda

Zawiadomienie  o Regatach

Puchar UKŻ Ostróda

Eliminacje do Mistrzostwa Polski w Sprincie

 

Organizator: Stowarzyszenie Uczniowski Klub Żeglarski w Ostródzie

Ostróda  14 – 16.05.2021r.

 Miejsce regat

      Port Jachtowy Sokół Ostróda

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2021 – 2024, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

 1. Klasy uczestniczące w regatach: Cadet.
 2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1    Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w na platformie internetowej Upwind24.

Na terenie portu jachtowego w Biurze regat

w dniu 14.05.2021r od godz. 09.00 do 10.30

Start do pierwszego wyścigu 11.30

 

Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

– aktualne badania lekarskie

– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym zgodnym z numerem na żaglu

-ważny test Pływalności jachtu

– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

2.2     Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej  niż o godzinie 11.25.

Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

System rozgrywania regat

Wyścigi floty

System punktacji – ocena wyników

Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigów.

Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi opublikowana będzie na Upwind24 .

  Wpisowe do regat

Wpłata do dnia 11.05.2021r. – 150 złotych. Po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%.

Przelew na konto bankowe UKŻ Ostróda: 22 1600 1462 1814 2007 9000 0001

 PROGRAM REGAT

Dzień Data Godziny  
 

Piątek

 

14.05.2021r.

9.00-10.30

11.30

Rejestracja zgłoszeń,

Start do pierwszego  wyścigu

 

Sobota

 

15.05.2021r.

 

10.30

 

Start do pierwszego wyścigu dnia

 

Niedziela

 

16.05.2021r.

10.30

 

15.00

Start do pierwszego wyścigu dnia

 

Zakończenie regat

– Jednego dnia może zostać rozegranych nie więcej niż pięć wyścigów.

 

– W dniu 16.05.2021r. sygnał ostrzeżenia nie może być  podany później niż o godz.13:30.

 

TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

 

  NAGRODY

Puchary i dyplomy za miejsca 1 – 3 w kategoriach:·       Open·       Dziewczęta·       Do 14 lat

 PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego

wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika  lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

Noclegi i wyżywienie :

Kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator regat:

Krzysztof Kołakowski 519 451 884

Odwołanie regat w Myśliborzu

Dzień dobry.
Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkuner w Myśliborzu z przykrością zawiadamia, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, o odwołaniu Międzynarodowych Regat o Puchar Burmistrza Myśliborza, które miały się odbyć w dniach 10 – 11.04.2021 r.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Mirosław Stefanowicz – Sekretarz

Puchar Polski 2020 Wyniki Końcowe

Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Generalna
1 Kurjańczyk Marcel 04 , Nowak Filip 08 UKZ LAMELKA
2 Kołakowski Krzysztof 03, Kuliś Bartosz 08 UKŻ OSTRÓDA
3 Piasecka Amelia 03, Hościłowicz Michalina 03 UKŻ Grot OSiR Suwałki
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Dziewczyn
1 Piasecka Amelia 03, Hościłowicz Michalina 03 UKŻ Grot OSiR Suwałki
2 Ostrowska Zuzanna 05, Labanowska Alicja 10 MKS DWÓJKA WARSZAWA
3 Walter Malwina 04, Łyczko Anna 04 ŻUKS STĘŻYCA
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Do Lat 14
1 Marszalik Weronika 06, Kostuch Pola 06 UKZ LAMELKA
2 Ulaczyk Patryk 06, Dowbusz Maciej 09 UKZ LAMELKA
3 Bulik Zdzisław 06, Łabanowski Aleksander 08 MKS DWÓJKA WARSZAWA
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Klubowa Generalna
lp Nazwa Klubu
1 UKZ LAMELKA
2 UKŻ OSTRÓDA
3 PMOS w PISZU
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Klubowa Dziewczyn
lp Nazwa Klubu
1 UKŻ Grot OSiR Suwałki
2 MKS DWÓJKA WARSZAWA
3 UKZ LAMELKA
Puchar Polski 2020 Klasyfikacja Klubowa Do 14 Lat
lp Nazwa Klubu
1 UKZ LAMELKA
2 MKS DWÓJKA WARSZAWA
3 MKŻ MIKOŁAJKI

ZAWIADOMIENIE O REGATACH PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK 18-20.09.2020

Zawiadomienie o Regatach

„Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”

w klasie Cadet

Mistrzostwa Młodzików PSKC

 1. Miejsce i termin regat

Przystań Stary Folwark, adres: Stary Folwark 55 D

Klasa Cadet  : 18-20.09.2020r..

 1. Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach

Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017-2020 , przepisami klasowymi.

 1. Uczestnictwo

3.1  Uczestniczące w regatach: klasa  Cadet

3.2  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone

dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez

sportowych  i sportowo-rekreacyjnych.

 1. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu
  • Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24- ZGŁOŚ ZAŁOGĘ
  • Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w biurze regat w dniu 17.09.2020 r. od godz.  00  do 20.00
  • Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 • aktualne badania lekarskie
 • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem
 • klasowym zgodnym z numerem na żaglu
 • ważny test Pływalności jachtu
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o godzinie 11.25

 1. Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

 1. System rozgrywania regat

Wyścigi flotylli klasowych – wspólne wyścigi zawodników wszystkich kategorii wiekowych w poszczególnych klasach jachtów.

 1. System punktacji – ocena wyników
  • Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych

Żeglarstwa.

 • Rozegranych zostanie 8 wyścigów w klasie Cadet. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
 • Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.
 1. Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

 1. Trasa regat

W regatach wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w  regatach międzynarodowych.

 1. Wpisowe do regat

Klasa Cadet – 100  złotych do dnia 16.09.2020r., po tym terminie wpisowe podwyższone o 50 %

Płatne przelewem na konto bankowe:

Uczniowski Klub Żeglarski GROT

PKO BP : 03 1020 1332 0000 1302 0286 2076

 1. Program regat

17.09.2020r/czwartek/ – zgłoszenia 18.00 – 20.00

18.09.2020r./ piątek/  start do I wyścigu  – 11:30

19.09.2020r.-/sobota/ start do I wyścigu dnia  – 11:00

20.09.2020r.-/niedzielastart do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

 1. Nagrody

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

 • Ogólna
 • Dziewcząt
 • Do lat 14
 1. Noclegi i wyżywienie

Kluby załatwiają we własnym zakresie .

 1. Informacje dodatkowe

Paweł Cherubin : pawel.cherubin@gmail.com, tel. 791 555 742

       Janusz Wiszniewski Prezes UKŻ Grot: janusz.wiszniewski@onet.eu , tel. 502 018 672

Zawiadomienie o regatach MISTRZOSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET Krynica Morska, 11– 13.09.2020r.

I. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet, Urząd Miasta Krynica Morska

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Wiślanym, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Krynicy Morskiej

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach

Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,

Planuje się rozegranie 8 wyścigów

Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 100 zł.

– należy je wpłacać przelewem na konto bankowe 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Wymagane dokumenty:

– badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24 – ZGŁOŚ ZAŁOGĘ

IV. PROGRAM REGAT

11.09.2020r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

12.09.2020r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

13.097.2020r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.             – 15.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator

Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet