Zawiadomienie o regatach MISTRZOSTWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY CADET, KRYNICA MORSKA

Krynica Morska, 17 – 19.09.2021r.

 1. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet, Urząd Miasta Krynica Morska

 1. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Wiślanym, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Krynicy Morskiej

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 150 zł.

– należy je wpłacać przelewem na konto bankowe 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Wymagane dokumenty:

– badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 1. PROGRAM REGAT

17.09.2021r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

18.09.2021r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

19.09.2021r.

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.             – 15.00

 1. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator:

Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet i Urząd Miasta Krynica Morska.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH W PISZU

„PUCHAR JEZIORA ROŚ” W KLASIE CADET

PISZ, 03-05.09.2021r.

I.ORGANIZATOR:

–  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

– Uczniowski Klub Żeglarski  Cadet w Piszu

 1. TERMIN

Termin: 03-05.09.2021r.

Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz

Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z  PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
 • Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu  1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
 • Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi:

Klasa Cadet – 150 złotych do dnia 01.09.2021r.  po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz  87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR

– aktualna licencja sportowa zawodnika  PZŻ

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym         zgodnym z numerem na żaglu

– ważny test Pływalności jachtu

– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
 • W dniu 03.09.2021r od godz. 09:00 – 10:30 w biurze regat
 • Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.
 1. PROGRAM REGAT

03.09.2021r/PIATEK/ – zgłoszenia od godziny 09:00-10:30

03.09.2021r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu  – 11:30

04.09.2021r.-/sobota/start do I wyścigu dnia  – 11:00

05.09.2021r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

 1. Nagrody:

Puchary  za miejsca 1- 3

Dyplomy dla wszystkich uczestników

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:

PMOS Pisz, UKŻ Cadet  Pisz

Ochrona Danych Osobowych oraz  Prawa do Wizerunku  :

Zgłaszając się do wyżej wymienionej Imprezy / zawodów , zawodnik oraz rodzic / opiekun prawny , wyraża zgodę na :

1.Bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania imprezy oraz we wszystkich materiałach dotyczących w/w imprezy.

 1. Wyrażam zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej oraz w publikacjach przygotowywanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

w zakresie:

-Imienia i nazwiska, fotografii ,  informacji o miejscowości zamieszkania , przynależności do danej grupy szkoleniowej lub nazwie zawodów/konkursów  w których dziecko brało udział, szczególnych osiągnięć uzyskanych na zajęciach/zawodach/konkursach. 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz,
 • dane będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu dokumentowania działalności z przeprowadzonych imprez, zajęć, konkursów oraz zawodów,
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 • organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych,
 • Wzięcie udziału mojego dziecka/podopiecznego w w/w imprezie, zajęciach, konkursie oraz zawodach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Załogi reprezentujące Polskę na Mistrzostwach Świata 2021, Riva, Włochy

boat number name
9902  Zuzanna Ostrowska
 Alicja Łabanowska
10074  Piotr Cendrowski
 Mikołaj Sołdan
9487  Julita Sitkowska
 Antoni Jasiukiewicz
9847  Franciszek Rutkowski
 Ryszard Ruban
10065  Maciej Cesarz
 Piotr Buch
9433  Jan Kopyra
 Patryk Bartnicki
9848  Zdzisław Bulik
 Aleksander Łabanowski
9255  Adam Rutkowski
 Aleksandra Gileta
10082 Krystian Krysiak
Zofia Sienkiewicz
10083 Anastazja Pastuszka
Zuzanna Zachłowska
9956 Amelia Leszczyńska
Łucja Falęcik
9959 Jakub Adamski
Natalia Pieńkowska

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Sprincie klasy Cadet 2021 Puck. Zakwalifikowane załogi.

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Sprincie klasy Cadet 2021 Puck

Zakwalifikowane załogi:

 1. POL 10074 Piotr Cendrowski Mikołaj Sołdan 2005 2008 M 1091/LZ 1364/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 2. POL 9847 Franciszek Rutkowski Ryszard Ruban 2005 2008 M 1923/LZ 834/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 3. POL 9902 Zuzanna Ostrowska Alicja Łabanowska 2005 2010 K 1944/LZ 1265/LZ MKS „Dwójka”
 4. POL 9803 Krystian Krysiak Kalina Stępień 2004 2008 M K 1844/LZ 1968/LZ POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
 5. POL 9735 Anastazja Pastuszka Joanna Kłok 2006 2008 K 1889/LZ 2377/LZ POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
 6. POL 960 Patryk Ulaczyk Maciej Dowbusz 2006 2009 M 1564/LZ 1694/LZ UKŻ „Lamelka” Kartuzy
 7. POL 9487 Julita Sitkowska Antoni Jasiukiewicz 2005 2009 K M 872/LZ 832/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 8. POL 9433 Jagoda Glinecka Tomasz Ruban 2005 2009 K 1903/LZ 837/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 9. POL 9848 Małgorzata Bulik Izabela Ośkiewicz 2004 2010 K 1319/LZ 868/LZ MKS „Dwójka” Warszawa
 10. POL 9488 Zdzisław Bulik Aleksander Łabanowski 2006 2008 M 1318/LZ 1450/LZ MKS „Dwójka” Warszawa

GRATULACJE !!!!!!

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkuner

50 Międzynarodowe Regaty im. Leonida Teligi

w klasie Optimist i Cadet

Puchar Cadeta Europy Środkowej (CECC PL)

Myślibórz 19 – 20.06.2021

 1. Termin

Regaty odbędą się w Myśliborzu w dniach 19 – 20.06.2021 r. na jeziorze myśliborskim. Przystań ul.Marcinkowskiego 5, 74 300 Myślibórz

 1. Przepisy

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2020 – 2021, oraz zgodnie z regulaminem PSKO i PSKC.

 1. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat w godzinach podanych w programie regat.

Wymagane dokumenty w klasie Cadet zgodnie z przepisami regatowymi PZŻ.

Wymagane dokumenty w klasie Optimist: Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności podpisane przez opiekuna i zawodnika.

 1. Instrukcja żeglugi

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat i na tablicy ogłoszeń.

 1. Punktacja

Przewiduje się rozegranie minimum 4 biegów, jednak ważność uznana będzie po rozegraniu jednego biegu.

 1. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Wodowanie pontonów i parking dla przyczep: przystań M.K.S. Szkuner.

 1. Miejsca postojowe

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez organizatora.

 1. Komunikacja radiowa

Jachty będące wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

 1. Nagrody

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

 1. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 1. Informacje i osoby kontaktowe

Prezes Krzysztof Iwanow tel. 501 773 522

koordynator Arkadiusz Wołoszyn tel. 508 265 659 e-mail jawoloszyn@poczta.onet.pl

 1. Program
18.06.2021 17.00 – 19.00 Przyjazd załóg/uczestników, rejestracja uczestników
  19:00 Kolacja
  20:00 Spotkanie trenerów
19.06.2021 08:00 Śniadanie
  08:00 – 09:30   Rejestracja uczestników
  09:30 Apel, uroczyste otwarcie regat
  10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  17:00 Obiad
  20:00 Kolacja
20.06.2021 08:00 Śniadanie
  10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  13:00 Sygnał do ostatniego wyścigu
  15:00 Obiad
  16:00 Apel, uroczyste zakończenie regat

Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się 19.06.2021 r. o godz. 9:30 przed biurem regat.

Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godzinie 11:00.

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenie nie może być podany później niż o godzinie 13:00.

 1. Koszty uczestnictwa

Opłata za udział w regatach wynosi 70 zł od zawodnika.

W przypadku zgłoszenia i dokonania wpłaty do dnia 1 czerwca 2021 roku opłata wynosi 50 zł od zawodnika. Rachunek bankowy M.K.S. Szkuner: GBS Myślibórz 98 8355 0009 0058 9824 2000 0001.

Zawiadomienie o Regatach Puchar Jeziora Raduńskiego Górnego

Organizator: Gmina Stężyca

Stężyca 25-27.06.2021r.

Miejsce regat

Marina Stężyca

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2021 – 2024, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

 1. Klasy uczestniczące w regatach: Cadet
 2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1    Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w na platformie internetowej Upwind24.

Na terenie portu jachtowego w biurze regat

w dniu 25.06.2021r od godz. 09.00 do 10.30

Start do pierwszego wyścigu 11.30

 

Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

– aktualne badania lekarskie

– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym zgodnym z numerem na żaglu

-ważny test Pływalności jachtu

– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

2.2     Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o godzinie 11.25.

Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

System rozgrywania regat

Wyścigi floty

System punktacji – ocena wyników

Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi opublikowana będzie na Upwind24 .

Wpisowe do regat

Wpłata do dnia 22.06.2021r. – 150 złotych. Po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%.

Przelew na konto bankowe Żeglarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego:
20 2030 0045 1110 0000 0427 3080

:

 

PROGRAM REGAT

Dzień

 

Data

 

Godziny

 

 

 

Piątek

 

 

25.06.2021r.

 

9.00-10.30                    11:30

 

Rejestracja zgłoszeń,

 

Start do pierwszego wyścigu

 

Sobota

 

26.06.2021r.

 

10.30

 

Start do pierwszego wyścigu dnia
Niedziela

 

27.06.2021r.

 

10.30

15.00

 

Start do pierwszego wyścigu  dnia

Zakończenie  regat

 

 

– Jednego dnia może zostać rozegranych nie więcej niż pięć wyścigów.

– W dniu 27.06.2021r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.13:30.

 

TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

 

NAGRODY

 

Puchary i dyplomy za miejsca 1 – 3

w kategoriach:

 • Open
 • Dziewczęta
 • Do 14 lat

 

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

Noclegi i wyżywienie :

Kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

Organizator regat:

Marcin Kieliński 668694107

Rafał Kranciszewski 694889859

 

Regaty pod Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk

UKŻ GROT Suwałki

OSiR w Suwałkach

Urząd Miejski w Suwałkach

 

Suwałki, 11-13.06.2021 r.

 

Zawiadomienie o Regatach

„Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”

w klasie Cadet

 

 1. Miejsce i termin regat:

Przystań: Stary Folwark, adres: Stary Folwark 55 D

Klasa: Cadet

Termin: 11-13.06.2021 r.

 1. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2021- 2024 , przepisami klasowymi.

 1. Uczestnictwo:
  • Uczestniczące w regatach: klasa Cadet
  • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
 2. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu:
  • Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24
  • Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w biurze regat w dniu 10.06.2021 r. od godz. 00  do 19.00
  • Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 • aktualne badania lekarskie
 • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
 • ważny test pływalności jachtu
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
  • Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 11.25
 1. Kategoria zawodów:

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

 

 1. System rozgrywania regat:

Wyścigi flotylli klasowych – wspólne wyścigi zawodników wszystkich kategorii wiekowych w poszczególnych klasach jachtów.

 1. System punktacji – ocena wyników:
  • Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
  • Rozegranych zostanie 8 wyścigów w klasie Cadet. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
  • Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.
 2. Instrukcja żeglugi:

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

 1. Trasa regat:

W regatach wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w  regatach międzynarodowych.

 1. Wpisowe do regat:

Klasa Cadet           – 150  złotych do dnia 09.06.2021 r., po tym terminie wpisowe podwyższone o 50 %

Płatne przelewem na konto bankowe:

Uczniowski Klub Żeglarski GROT

PKO BP : 03 1020 1332 0000 1302 0286 2076

 1. Program regat:

10.06.2021 r. /czwartek/ – zgłoszenia 18.00 – 20.00

11.06.2021 r. / piątek/  start do I wyścigu  – 11:30

12.06.2021 r. /sobota/ start do I wyścigu dnia  – 11:00

13.06.2021 r. /niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00, zakończenie regat – 15:00

 1. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

 • Ogólna
 • Dziewcząt
 • Do lat 14
 1. Noclegi i wyżywienie:

Kluby załatwiają we własnym zakresie .

 1. Informacje dodatkowe:

Janusz Wiszniewski Prezes UKŻ Grot: janusz.wiszniewski@onet.eu ukzgrot@gmail.com, tel. 502 018 672

 

 

 

Suwałki, dnia 20.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „PUCHAR PMOS” W KLASIE CADET PISZ, 28-30.05.2021R.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„PUCHAR PMOS” W KLASIE CADET
PISZ, 28-30.05.2021R.

I.ORGANIZATOR:
– Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
– Uczniowski Klub Żeglarski Cadet w Piszu

II. TERMIN
Termin: 28-30.05.2021r.
Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz
Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
• Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,
• Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
• Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.

• Wpisowe do regat:
– wysokość wpisowego wynosi:
Klasa Cadet – 150 złotych do dnia 25.05.2021r. po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz 87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

• Wymagane dokumenty:
– aktualne badanie lekarskie
– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR
– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
– ważny test Pływalności jachtu
– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

• Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
W dniu 28.05.2021r. w biurze regat od godz. 9:00-10:30

• Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.

IV. PROGRAM REGAT
28.05.2021r/piątek/ – zgłoszenia od godziny 09.00 – 10:30
28.05.2021r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu – 11:30
29.05.2021r.-/sobota/start do I wyścigu dnia – 11:00
30.05.2021r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00
– zakończenie regat – 15:00
Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:
PMOS Pisz, UKŻ Cadet Pisz,

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 15 maj 2021 roku na godzinę 19.00
Miejsce spotkania:

Hotel Panorama

3 Maja 21 14-100 Ostróda Poland

 


Polska
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania.
2. Sprawozdania za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
4. Dyskusja i wolne wnioski.