50 Międzynarodowe Regaty im. Leonida Teligi

w klasie Optimist i Cadet

Puchar Cadeta Europy Środkowej (CECC PL)

Myślibórz 19 – 20.06.2021

 1. Termin

Regaty odbędą się w Myśliborzu w dniach 19 – 20.06.2021 r. na jeziorze myśliborskim. Przystań ul.Marcinkowskiego 5, 74 300 Myślibórz

 1. Przepisy

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2020 – 2021, oraz zgodnie z regulaminem PSKO i PSKC.

 1. Warunki uczestnictwa, zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat w godzinach podanych w programie regat.

Wymagane dokumenty w klasie Cadet zgodnie z przepisami regatowymi PZŻ.

Wymagane dokumenty w klasie Optimist: Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności podpisane przez opiekuna i zawodnika.

 1. Instrukcja żeglugi

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat i na tablicy ogłoszeń.

 1. Punktacja

Przewiduje się rozegranie minimum 4 biegów, jednak ważność uznana będzie po rozegraniu jednego biegu.

 1. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Wodowanie pontonów i parking dla przyczep: przystań M.K.S. Szkuner.

 1. Miejsca postojowe

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez organizatora.

 1. Komunikacja radiowa

Jachty będące wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez organizatora.

 1. Nagrody

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

 1. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat, oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

 1. Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub wykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 1. Informacje i osoby kontaktowe

Prezes Krzysztof Iwanow tel. 501 773 522

koordynator Arkadiusz Wołoszyn tel. 508 265 659 e-mail jawoloszyn@poczta.onet.pl

 1. Program
18.06.2021 17.00 – 19.00 Przyjazd załóg/uczestników, rejestracja uczestników
  19:00 Kolacja
  20:00 Spotkanie trenerów
19.06.2021 08:00 Śniadanie
  08:00 – 09:30   Rejestracja uczestników
  09:30 Apel, uroczyste otwarcie regat
  10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  17:00 Obiad
  20:00 Kolacja
20.06.2021 08:00 Śniadanie
  10:30 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
  13:00 Sygnał do ostatniego wyścigu
  15:00 Obiad
  16:00 Apel, uroczyste zakończenie regat

Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się 19.06.2021 r. o godz. 9:30 przed biurem regat.

Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godzinie 11:00.

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenie nie może być podany później niż o godzinie 13:00.

 1. Koszty uczestnictwa

Opłata za udział w regatach wynosi 70 zł od zawodnika.

W przypadku zgłoszenia i dokonania wpłaty do dnia 1 czerwca 2021 roku opłata wynosi 50 zł od zawodnika. Rachunek bankowy M.K.S. Szkuner: GBS Myślibórz 98 8355 0009 0058 9824 2000 0001.