Organizator: Gmina Stężyca

Stężyca 25-27.06.2021r.

Miejsce regat

Marina Stężyca

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2021 – 2024, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

  1. Klasy uczestniczące w regatach: Cadet
  2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1    Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w na platformie internetowej Upwind24.

Na terenie portu jachtowego w biurze regat

w dniu 25.06.2021r od godz. 09.00 do 10.30

Start do pierwszego wyścigu 11.30

 

Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

– aktualne badania lekarskie

– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym zgodnym z numerem na żaglu

-ważny test Pływalności jachtu

– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

2.2     Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż o godzinie 11.25.

Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

System rozgrywania regat

Wyścigi floty

System punktacji – ocena wyników

Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi opublikowana będzie na Upwind24 .

Wpisowe do regat

Wpłata do dnia 22.06.2021r. – 150 złotych. Po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%.

Przelew na konto bankowe Żeglarskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego:
20 2030 0045 1110 0000 0427 3080

:

 

PROGRAM REGAT

Dzień

 

Data

 

Godziny

 

 

 

Piątek

 

 

25.06.2021r.

 

9.00-10.30                    11:30

 

Rejestracja zgłoszeń,

 

Start do pierwszego wyścigu

 

Sobota

 

26.06.2021r.

 

10.30

 

Start do pierwszego wyścigu dnia
Niedziela

 

27.06.2021r.

 

10.30

15.00

 

Start do pierwszego wyścigu  dnia

Zakończenie  regat

 

 

– Jednego dnia może zostać rozegranych nie więcej niż pięć wyścigów.

– W dniu 27.06.2021r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.13:30.

 

TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

 

NAGRODY

 

Puchary i dyplomy za miejsca 1 – 3

w kategoriach:

  • Open
  • Dziewczęta
  • Do 14 lat

 

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

Noclegi i wyżywienie :

Kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

Organizator regat:

Marcin Kieliński 668694107

Rafał Kranciszewski 694889859