UKŻ GROT Suwałki

OSiR w Suwałkach

Urząd Miejski w Suwałkach

 

Suwałki, 11-13.06.2021 r.

 

Zawiadomienie o Regatach

„Puchar Prezydenta Miasta Suwałk”

w klasie Cadet

 

 1. Miejsce i termin regat:

Przystań: Stary Folwark, adres: Stary Folwark 55 D

Klasa: Cadet

Termin: 11-13.06.2021 r.

 1. Przepisy:

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2021- 2024 , przepisami klasowymi.

 1. Uczestnictwo:
  • Uczestniczące w regatach: klasa Cadet
  • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
 2. Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu:
  • Zgłoszenia przyjmowane będą online na upwind24
  • Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w biurze regat w dniu 10.06.2021 r. od godz. 00  do 19.00
  • Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 • aktualne badania lekarskie
 • aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
 • ważny test pływalności jachtu
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).
  • Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej niż w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 11.25
 1. Kategoria zawodów:

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

 

 1. System rozgrywania regat:

Wyścigi flotylli klasowych – wspólne wyścigi zawodników wszystkich kategorii wiekowych w poszczególnych klasach jachtów.

 1. System punktacji – ocena wyników:
  • Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.
  • Rozegranych zostanie 8 wyścigów w klasie Cadet. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
  • Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów.
 2. Instrukcja żeglugi:

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń imiennych.

 1. Trasa regat:

W regatach wyścigi będą rozgrywane na trasach stosowanych w  regatach międzynarodowych.

 1. Wpisowe do regat:

Klasa Cadet           – 150  złotych do dnia 09.06.2021 r., po tym terminie wpisowe podwyższone o 50 %

Płatne przelewem na konto bankowe:

Uczniowski Klub Żeglarski GROT

PKO BP : 03 1020 1332 0000 1302 0286 2076

 1. Program regat:

10.06.2021 r. /czwartek/ – zgłoszenia 18.00 – 20.00

11.06.2021 r. / piątek/  start do I wyścigu  – 11:30

12.06.2021 r. /sobota/ start do I wyścigu dnia  – 11:00

13.06.2021 r. /niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00, zakończenie regat – 15:00

 1. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

 • Ogólna
 • Dziewcząt
 • Do lat 14
 1. Noclegi i wyżywienie:

Kluby załatwiają we własnym zakresie .

 1. Informacje dodatkowe:

Janusz Wiszniewski Prezes UKŻ Grot: janusz.wiszniewski@onet.eu ukzgrot@gmail.com, tel. 502 018 672

 

 

 

Suwałki, dnia 20.05.2021 r.