ZAWIADOMIENIE O REGATACH
„PUCHAR PMOS” W KLASIE CADET
PISZ, 28-30.05.2021R.

I.ORGANIZATOR:
– Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
– Uczniowski Klub Żeglarski Cadet w Piszu

II. TERMIN
Termin: 28-30.05.2021r.
Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz
Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
• Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu,
• Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
• Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.

• Wpisowe do regat:
– wysokość wpisowego wynosi:
Klasa Cadet – 150 złotych do dnia 25.05.2021r. po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz 87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

• Wymagane dokumenty:
– aktualne badanie lekarskie
– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR
– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ
– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym zgodnym z numerem na żaglu
– ważny test Pływalności jachtu
– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

• Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
W dniu 28.05.2021r. w biurze regat od godz. 9:00-10:30

• Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.

IV. PROGRAM REGAT
28.05.2021r/piątek/ – zgłoszenia od godziny 09.00 – 10:30
28.05.2021r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu – 11:30
29.05.2021r.-/sobota/start do I wyścigu dnia – 11:00
30.05.2021r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00
– zakończenie regat – 15:00
Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie
Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:
PMOS Pisz, UKŻ Cadet Pisz,