Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 15 maj 2021 roku na godzinę 19.00
Miejsce spotkania:

Hotel Panorama

3 Maja 21 14-100 Ostróda Poland

 


Polska
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania.
2. Sprawozdania za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
4. Dyskusja i wolne wnioski.