Zawiadomienie  o Regatach

Puchar UKŻ Ostróda

Eliminacje do Mistrzostwa Polski w Sprincie

 

Organizator: Stowarzyszenie Uczniowski Klub Żeglarski w Ostródzie

Ostróda  14 – 16.05.2021r.

 Miejsce regat

      Port Jachtowy Sokół Ostróda

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2021 – 2024, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

  1. Klasy uczestniczące w regatach: Cadet.
  2. W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia potwierdzone dokumentami określonymi w § 5 Zasad organizacji żeglarskich imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1    Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w na platformie internetowej Upwind24.

Na terenie portu jachtowego w Biurze regat

w dniu 14.05.2021r od godz. 09.00 do 10.30

Start do pierwszego wyścigu 11.30

 

Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

– aktualne badania lekarskie

– aktualna licencja sportowa zawodnika PZŻ;

– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem

klasowym zgodnym z numerem na żaglu

-ważny test Pływalności jachtu

– licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeżeli dotyczy).

2.2     Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej  niż o godzinie 11.25.

Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii B.

System rozgrywania regat

Wyścigi floty

System punktacji – ocena wyników

Stosowany będzie system małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet.

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigów.

Najgorszy rezultat będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 4 wyścigów

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi opublikowana będzie na Upwind24 .

  Wpisowe do regat

Wpłata do dnia 11.05.2021r. – 150 złotych. Po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%.

Przelew na konto bankowe UKŻ Ostróda: 22 1600 1462 1814 2007 9000 0001

 PROGRAM REGAT

Dzień Data Godziny  
 

Piątek

 

14.05.2021r.

9.00-10.30

11.30

Rejestracja zgłoszeń,

Start do pierwszego  wyścigu

 

Sobota

 

15.05.2021r.

 

10.30

 

Start do pierwszego wyścigu dnia

 

Niedziela

 

16.05.2021r.

10.30

 

15.00

Start do pierwszego wyścigu dnia

 

Zakończenie regat

– Jednego dnia może zostać rozegranych nie więcej niż pięć wyścigów.

 

– W dniu 16.05.2021r. sygnał ostrzeżenia nie może być  podany później niż o godz.13:30.

 

TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

 

  NAGRODY

Puchary i dyplomy za miejsca 1 – 3 w kategoriach:·       Open·       Dziewczęta·       Do 14 lat

 PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego

wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika  lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 

Noclegi i wyżywienie :

Kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator regat:

Krzysztof Kołakowski 519 451 884