„PUCHAR JEZIORA ROŚ” W KLASIE CADET

PISZ, 03-05.09.2021r.

I.ORGANIZATOR:

–  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

– Uczniowski Klub Żeglarski  Cadet w Piszu

 1. TERMIN

Termin: 03-05.09.2021r.

Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz

Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z  PRŻ 2021-2024,przepisami klasowymi.
 • Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu  1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
 • Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi:

Klasa Cadet – 150 złotych do dnia 01.09.2021r.  po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz  87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR

– aktualna licencja sportowa zawodnika  PZŻ

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym         zgodnym z numerem na żaglu

– ważny test Pływalności jachtu

– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą na platformie internetowej Upwind24
 • W dniu 03.09.2021r od godz. 09:00 – 10:30 w biurze regat
 • Instrukcja żeglugi opublikowana będzie na Upwind24.
 1. PROGRAM REGAT

03.09.2021r/PIATEK/ – zgłoszenia od godziny 09:00-10:30

03.09.2021r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu  – 11:30

04.09.2021r.-/sobota/start do I wyścigu dnia  – 11:00

05.09.2021r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

 1. Nagrody:

Puchary  za miejsca 1- 3

Dyplomy dla wszystkich uczestników

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:

PMOS Pisz, UKŻ Cadet  Pisz

Ochrona Danych Osobowych oraz  Prawa do Wizerunku  :

Zgłaszając się do wyżej wymienionej Imprezy / zawodów , zawodnik oraz rodzic / opiekun prawny , wyraża zgodę na :

1.Bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania imprezy oraz we wszystkich materiałach dotyczących w/w imprezy.

 1. Wyrażam zgodę na zamieszczanie na stronie internetowej oraz w publikacjach przygotowywanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

w zakresie:

-Imienia i nazwiska, fotografii ,  informacji o miejscowości zamieszkania , przynależności do danej grupy szkoleniowej lub nazwie zawodów/konkursów  w których dziecko brało udział, szczególnych osiągnięć uzyskanych na zajęciach/zawodach/konkursach. 

INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.) przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz,
 • dane będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu dokumentowania działalności z przeprowadzonych imprez, zajęć, konkursów oraz zawodów,
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 • organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 • organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych,
 • Wzięcie udziału mojego dziecka/podopiecznego w w/w imprezie, zajęciach, konkursie oraz zawodach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.