W związku z wieloma pytaniami przedstawiam ostateczne zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet 07-10.07.2020

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH W KLASIE CADET PUCK, 07 – 10.07.2022

I. ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zatoce Puckiej, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Pucku

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020, przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 8 wyścigów
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 200 zł.

– należy je wpłacać w momencie zgłaszania zawodników do regat

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Pomiary odbędą się w dniu  07.07.2020  w godz. 14.00- 18.00
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 07.07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

07.07.2020r

– pomiary łodzi i osprzętu od godz. 14.00 – 18.00

– zgłoszenia imienne od godziny     18.00 – 20.00

08.07.2020  

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

09.07.2020 

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

10.07.2020

– start do pierwszego wyścigu dnia  – 11:00

– zakończenie regat o godz.            – 16.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

                                                                               Organizator

                                                           Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet

 

 

Zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski w Sprincie w klasie Cadet

MISTRZOSTWA POLSKI KLASY CADET W SPRINCIE PUCK,

11–12.07.2020

I. ORGANIZATOR:

–  Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. MIEJSCE I AKWEN REGAT

Regaty zostaną rozegrane na Zatoce Puckiej, a bazą regat będzie Port Jachtowy w Pucku

 

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  WORLD SAILING 2017-2020,przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Planuje się rozegranie 7 wyścigów.
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu 1 wyścigu
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi 50 zł, które  należy  wpłacać przy zgłaszaniu zawodników

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500,000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat jachtu

 • Pomiary odbędą się 10.07.2020r. w godz. 18.00 – 19.00.
 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 10..07.2020r od godz. 19.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi będzie opublikowana na oficjalnej na tablicy regat

IV. PROGRAM REGAT

10.07.2020    zgłoszenia w  godzinach                     19.00 – 20.00

11.07.2020   – start do pierwszego wyścigu regat       11:00

12.07.2020   – start do pierwszego wyścigu dnia         11.00

                    –  zakończenie regat                             14.00

V. NAGRODY

Przewidywane są medale.

Organizator

                                                                     Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

Zawiadomienie o regatach – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet.  Puck, 07 – 10.07.2020r

Miejsce rozgrywania regat zatoka Pucka – port regat: Port Jachtowy w Pucku

I. ORGANIZATOR:

–  Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet

II. TERMIN

– Termin: 07-10.07.2020r.

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

 • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  WORLD SAILING 2017-2020,przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym Zawiadomieniem o regatach
 • Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,
 • Planuje się rozegranie 11 wyścigów dla Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,
 • Wpisowe do regat:

– wysokość wpisowego wynosi: 200 zł

– należy je wpłacać w momencie zgłaszania zawodników do regat

 • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

– licencja PZŻ

– certyfikat łodzi

 • Pomiary odbędą się  w dniu  07.07.2020  w godz. 14.00- 18.00
 • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu   07.07.2020 r. w godz. 18.00 – 20.00
 • Instrukcja Żeglugi, z załącznikiem –trasa regat dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.
 • Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.
 1. PROGRAM REGAT

07.07.2020r – pomiary łodzi i osprzętu od godz 14.00-18.00

-zgłoszenia imienne od godziny 18.00 – 20.00

08.07.2020   – uroczyste otwarcie regat – godz. 10:00

– start do pierwszego i kolejnych wyścigów – 11:00

09 i 10.07.2020  – start do kolejnych wyścigów – 11:00

10.07.2020   – uroczyste zakończenie regat o godz 16.00

 1. NAGRODY

Przewidywane są medale.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

 

Organizator

Polskie Stowarzyszenie klasy Cadet

Składka członkowska za rok 2020 – Polskie Stowarzyszenie Klasy Cadet.

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2020. Wpłaty należy dokonać na nowy numer rachunku bankowego w kwocie 50 zł od osoby do dnia 07.07.2020, po upływie tego terminu składka wynosi 80 zł.

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę klubu.

Nowy numer rachunku bankowego Stowarzyszenia :
BNP PARIBAS nr 71 1600 1462 1898 0247 3000 0001

Jednocześnie prosimy o wypełnienie nowej deklaracji członkowskiej Deklaracja członkowska 2020 i przesłanie jej na adres: Grzegorz.formela@gmail.com (oryginał należy przekazać na najbliższych regatach do zarządu).

UWAGA: Warunkiem wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski jest posiadanie opłaconej składki oraz dostarczenie wypełnionej deklaracji członkowskiej.

PZŻ ponownie wydaje licencje na organizację regat!

Polski Związek Żeglarski odwiesił wydawanie licencji na organizację regat żeglarskich. Stosowną decyzję podjął Zarząd PZŻ i stanowi ona odpowiedź na zapisy nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie dopuszcza organizację regat żeglarskich bez udziału publiczności. Wnioski licencyjne PZŻ rozpatruje w trybie ekspresowym. 

 

Dla społeczności żeglarskiej najważniejszym zapisem rozporządzenia jest Rozdział 3 §6.10.2. Zapis ten mówi, że w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może brać udział nie więcej niż 150 uczestników, ale ograniczenie to nie dotyczy infrastruktury do sportów wodnych. Można zatem organizować regaty z ilością uczestników większą niż 150 osób. Regaty muszą się jednak odbywać bez udziału publiczności. Rozporządzenie znosi także limit dwóch osób przebywających w tym samym czasie na pokładzie, można zatem żeglować w takiej liczbie osób, jaką dopuszcza karta bezpieczeństwa danego jachtu, zarówno w czasie prywatnych, indywidualnych rejsów, treningów, czarterów, szkoleń, jak i regat.

 

Rozporządzenie określa również zasady sanitarne, których trzeba dochować organizując regaty żeglarskie. Podmiot uprawniony do udostepnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć́ sportowych (w przypadku zajęć́ poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 1. a)  weryfikuje liczbę̨ osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 1. b)  dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 1. c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 1. d)  dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 1. e) zapewnia 15-minutowe odstępy miedzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć́ sportowych, wydarzeń́ sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są̨ obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Nie obowiązuje natomiast już nakaz zakrywania ust i nosa na terenie przystani jachtowej, jak i na jachcie.

 

– Bardzo się cieszę, że decydenci po raz kolejny wzięli pod uwagę szereg wniosków i wytycznych zasugerowanych przez Polski Związek Żeglarski. Bardzo dziękuję również żeglarskiej społeczności, która aktywnie lobbowała na rzecz wdrożenia racjonalnych i adekwatnych do rzeczywistości przepisów. W korespondencji z ministerstwem sportu określiliśmy zasady bezpieczeństwa przy organizacji regat, takie jak procedury zgłoszeniowe, procedury komunikacji między sędziami, zawodnikami, trenerami, zasady pobierania sprzętu, bezkontaktowe metody rozpatrywania protestów i wiele innych. Ministerstwo po raz kolejny wysoko oceniło nasze kompetencje, o czym świadczą zapisy rozporządzenia. W imieniu całej żeglarskiej społeczności dziękuję za zaufanie. Wracamy zatem na wodę i z niecierpliwością czekam na to, aż akweny w całej Polsce zapełnią się żaglami – mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Licencja zawodnika PZŻ

Dzień dobry.

Przypominam o ważnych zmianach w licencjach zawodników PZŻ! Kończymy z tradycyjną formą wydawania licencji i przechodzimy do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl, gdzie w szybki i prosty sposób uzyskacie dostęp do swoich uprawnień żeglarskich i licencji sportowych oraz funkcji dodatkowych jak ubezpieczenie OC.

Co mamy nowego dla użytkowników ebiuro.pya.org.pl?

· uruchomiliśmy elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl służący do obsługi członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych;

· wprowadziliśmy elektroniczne wersje licencji z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);

· przygotowaliśmy nowy wzór graficzny licencji zawodnika PZŻ;

· uprościliśmy procedurę do minimum i teraz wydanie licencji trwa kilka minut;

· zrezygnowaliśmy z wymagania załączników.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was skrót najważniejszych informacji dotyczących zmian, które wprowadzamy z początkiem 2020 r.

Licencja zawodnika PZŻ:

· wszystkie dotychczas wydane licencje zawodnika PZŻ (w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów lub w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl w 2019 r.) tracą ważność z dniem 31 grudnia 2019 r. godz. 00:00;

· licencje zawodnika PZŻ wydane w 2019 r. w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl zachowują dotychczasowe numery;

· licencje zawodnika PZŻ wydane w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów tracą dotychczasowe numery;

· od 2020 r. wszystkie licencje zawodnika PZŻ będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (plik.pdf) poprzez system ebiuro.pya.org.pl na czas określony danego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia lub dnia jej wydania do 31 grudnia danego roku;

· o licencję zawodnika na dany rok kalendarzowy można wnioskować od 1 stycznia danego roku kalendarzowego za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;

· za wydane licencji zawodnika PZŻ pobierana jest opłata roczna w wysokości 50 zł.

Co to oznacza dla zawodników startujących w regatach w 2020 r.?

Wszyscy zawodnicy PZŻ powinni zarejestrować lub zalogować się do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl i wypełnić wniosek o licencję zawodnika PZŻ. Dla wszystkich logujących się do systemu po raz pierwszy przygotowaliśmy podręcznik

Ubezpieczenie zawodnika PZŻ:

· do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy zawodnicy posiadający ważną licencję zawodnika PZŻ;

· do ubezpieczenia OC można przystąpić od 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;

· certyfikat ubezpieczenia OC wystawiany jest w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);

· do ubezpieczenia OC można przystąpić zarówno podczas wnioskowania o licencję zawodnika PZŻ, podczas jej odnawiania lub w dowolnym momencie, kiedy aktualnie będzie ona potrzebna zawodnikowi;

· ubezpieczenie OC będzie obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; koszt składki ubezpieczeniowej jest stały niezależnie od daty jej zakupu (tj. 240,00 zł brutto).

Zebranie sprawozdawczo wyborcze!!!

Dzień dobry,

Prezes UKŻ Ostróda proponuje przeprowadzenie Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 04.01.2020r o godz. 11.00 w Ostródzie – Kajkowo ul. Bukowa 10.
Jest to odległościowo neutralne miejsce do spotkania, mamy nadzieję że pojawią się również przedstawiciele bardziej odległych klubów.
Zarząd PSKC przychyla się do propozycji prezesa UKŻ Ostróda.
Do zobaczenia w nowym roku w Ostródzie.