Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Klubu
w dniu 12 wrzesnia 2020 roku na godzinę 19.00 w pierwszym terminie i na godzinę 19.30 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w biurze regat w Krynicy Morskiej
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania
2. Sprawozdania za rok 2019
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań
4. Dyskusja i wolne wnioski