I. ORGANIZATOR:

–  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

– Uczniowski Klub Żeglarski  Cadet w Piszu

– Starostwo Powiatowe w Piszu

II. TERMIN

Termin: 04-06.09.2020r.

Miejsce rozgrywania regat Jezioro Roś – port regat: Port PMOS Pisz

Aleja Turystów 22

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

  • Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z  PRŻ 2017-2020,przepisami klasowymi.
  • Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu  1 wyścigu,
  • Planuje się rozegranie 8 wyścigów w klasie Cadet .
  • Najgorszy rezultat będzie odrzucony przy rozegraniu 4 wyścigów.
  • Wpisowe do regat: wysokość wpisowego wynosi:

Klasa Cadet – 100 złotych do dnia 02.09.2020r.  po tym terminie wpisowe podwyższone o 50%

Płatne przelewem na konto bankowe:

UKŻ Cadet Pisz  87 9364 0000 2009 0022 5416 0001

  • Wymagane dokumenty:

– aktualne badanie lekarskie

– aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR

– aktualna licencja sportowa zawodnika  PZŻ

– certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem  klasowym  zgodnym z numerem na żaglu

– ważny test Pływalności jachtu

– Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne/jeżeli dotyczy/.

  • Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w biurze regat
  • W dniu 03.09.2020r od godz. 17.00 – 20.00
  • Zgłoszenia online – .ZGŁOŚ ZAŁOGĘ
  • W dniu zgłoszenia do regat dostępna będzie Instrukcja Żeglugi, trasa będzie udostępniona na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

03.09.2020r/czwartek/ – zgłoszenia od godziny 17.00 – 20.00

04.09.2020r./ piątek/ start do pierwszego wyścigu  – 11:30

05.09.2020r.-/sobota/start do I wyścigu dnia  – 11:00

06.09.2020r.-/niedziela/ start do kolejnych wyścigów – 11:00

– zakończenie regat – 15:00

Pozostałe informacje dotyczące programu regat zostaną ogłoszone oddzielnym komunikatem w pierwszy dniu regat.

V. Nagrody:

Puchary i dyplomy za miejsca 1- 3

Kategorie:

Ogólna

Dziewcząt

Do lat 14

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizatorzy:

PMOS Pisz, UKŻ Cadet  Pisz,

Starostwo Powiatowe w Piszu