Dzień dobry.

Przypominam o ważnych zmianach w licencjach zawodników PZŻ! Kończymy z tradycyjną formą wydawania licencji i przechodzimy do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl, gdzie w szybki i prosty sposób uzyskacie dostęp do swoich uprawnień żeglarskich i licencji sportowych oraz funkcji dodatkowych jak ubezpieczenie OC.

Co mamy nowego dla użytkowników ebiuro.pya.org.pl?

· uruchomiliśmy elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl służący do obsługi członków Związku i osób fizycznych w nim stowarzyszonych;

· wprowadziliśmy elektroniczne wersje licencji z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);

· przygotowaliśmy nowy wzór graficzny licencji zawodnika PZŻ;

· uprościliśmy procedurę do minimum i teraz wydanie licencji trwa kilka minut;

· zrezygnowaliśmy z wymagania załączników.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was skrót najważniejszych informacji dotyczących zmian, które wprowadzamy z początkiem 2020 r.

Licencja zawodnika PZŻ:

· wszystkie dotychczas wydane licencje zawodnika PZŻ (w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów lub w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl w 2019 r.) tracą ważność z dniem 31 grudnia 2019 r. godz. 00:00;

· licencje zawodnika PZŻ wydane w 2019 r. w formie elektronicznej poprzez system ebiuro.pya.org.pl zachowują dotychczasowe numery;

· licencje zawodnika PZŻ wydane w formie kart plastikowych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów tracą dotychczasowe numery;

· od 2020 r. wszystkie licencje zawodnika PZŻ będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej (plik.pdf) poprzez system ebiuro.pya.org.pl na czas określony danego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia lub dnia jej wydania do 31 grudnia danego roku;

· o licencję zawodnika na dany rok kalendarzowy można wnioskować od 1 stycznia danego roku kalendarzowego za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;

· za wydane licencji zawodnika PZŻ pobierana jest opłata roczna w wysokości 50 zł.

Co to oznacza dla zawodników startujących w regatach w 2020 r.?

Wszyscy zawodnicy PZŻ powinni zarejestrować lub zalogować się do elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl i wypełnić wniosek o licencję zawodnika PZŻ. Dla wszystkich logujących się do systemu po raz pierwszy przygotowaliśmy podręcznik

Ubezpieczenie zawodnika PZŻ:

· do ubezpieczenia OC mogą przystąpić wszyscy zawodnicy posiadający ważną licencję zawodnika PZŻ;

· do ubezpieczenia OC można przystąpić od 1 stycznia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl;

· certyfikat ubezpieczenia OC wystawiany jest w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia na urządzenie mobilne lub wydrukowania (plik .pdf);

· do ubezpieczenia OC można przystąpić zarówno podczas wnioskowania o licencję zawodnika PZŻ, podczas jej odnawiania lub w dowolnym momencie, kiedy aktualnie będzie ona potrzebna zawodnikowi;

· ubezpieczenie OC będzie obowiązywało od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; koszt składki ubezpieczeniowej jest stały niezależnie od daty jej zakupu (tj. 240,00 zł brutto).