Zgodnie ze statutem Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 25 czerwiec 2022 roku na godzinę 16.00 (po ukończonych wyścigach)

Miejsce spotkania:

ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘZYCA
UL. KARTUSKA 27A, 83322 STĘŻYCA

 


Polska
Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania.
2. Sprawozdania za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
4. Dyskusja i wolne wnioski.